KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 3 december 2016

Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie)

Op 21 november jl. leverde Nico van den Ham een klaagschrift af bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Dat klaagschrift behoeft onmiddellijke aandacht en behandeling. Dit vanwege de vele zelfmoorden en ander leed en ellende voor grote groepen Nederlanders ten gevolge van beslissingen van criminele rechters en raadsheren. Vonnissen, ten gunste van de economie van de boven ons gestelden. Op dat schrijven was op op 2 december nog steeds geen reactie van het ministerie, dus ging Nico gisteren met een duplicaat van de brief naar het woonadres van minister Ard van der Steur. Kasteel Huys te Warmond.


Eerder had Nico al gesprekken met minister Ard van der Steur. Hieronder het laatste gesprek wat over dezelfde kwestie ging als waar het in het klaagschrift over gaat.  Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Zelfmoord, klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 30 november 2016

Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

De, voor velen alles verwoestende, motor achter de miljardeneconomie van 'de boven ons gestelden' vindt u >>> hier!

Misdaadgroepen zoals Jeugdzorg, geldbanken, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, multinationals, grote advocatenkantoren, verzekerings- maatschappijen, maar ook door de rechtspraak belangrijk geachte personen zoals de voormalige hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink, notarissen, bewindvoerders of leden van misdaad- groepen zoals VVD/PvdA verliezen, op een enkele uitzondering na, nooit een rechtszaak! Hoe kan dat? 


Bulkzittingen

Niet alleen wij, maar ook de consumentenbond heeft het onderzocht en constateerde >>> Burgers kansloos in geldruzie met bedrijf. En dat is natuurlijk hartstikke goed voor de bankrekening van de boven ons gestelden. Velen onder ons weten het niet, maar rechtbanken organiseren in nauwe samenwerking met grote organisaties, bedrijven en gerechtsdeurwaarderstuig, wekelijks zogenaamde bulkrechtszittingen.
Aan de lopende band, wordt op zo'n vaak uren durende bulkzitting het klootjesvolk leeggezogen. In gemiddeld 5 minuten per geval, wordt Jan met de Pet, veelal door middel van gerechtelijke list en bedrog, door een klassenrechter veroordeeld tot het betalen van geldbedragen. Alle andere slachtoffers zitten in de rechtszaal, daar waar anders publiek zit, gedwee af te wachten tot de klassenrechter hun naam afroept en zij staande voor de 'edelachtbare' snel een paar woorden mogen spreken.
'Nederland is een rechtsstaat' roept de NOS!

De Rechtspraak: De motor van de
economie van de bevoordeelden

Belangenorganisatie
Bulkzittingen, de naam zegt het al, leveren vanwege de snelle massabehandeling heel veel geld op voor de economie van de relatief kleine groep welgestelden. Zeer zelden wint zo'n door de klassenrechter geminachte Jan met de Pet een zaak. Maar dat is om de Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van geldbanken, Jeugdzorg, vastgoedbedrijven en andere misdaadorganisaties toch nog enigszins op rechtspraak te doen laten lijken. Bovendien kunnen die paar enkele door Jan met de Pet gewonnen zaakjes door het Partijdige Zwarte Toga Tuig worden misbruikt om naar te verwijzen als o.a. Nico van den Ham weer eens beweert dat De Rechtspraak de grootste, meest ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende misdaadorganisatie is die onze verkapte Schurkenstaat kent. De NOS, Een Vandaag, RTL4, Telegraaf en dergelijke volksmisleidende media zwijgen hierover! 

Ook veel zakenmensen volledig
kapotgemaakt
 
door de Rechtspraak

Zakenmensen
Het klootjesvolk, waar niet zoveel te halen valt, op massale wijze helemaal leegzuigen ten voordele van de kapitaalkrachtige organisaties middels o.a. bulkzittingen.
Zo massaal en grondig, dat het toch jaarlijks vele miljarden oplevert voor de economie van de rijke, machtige 'bovenlaag'. Maar er is meer, veel meer.
Net zoals de meesten onder ons nog nooit in het ziekenhuis hebben gelegen of nog nooit in een rechtbank zijn geweest, weten de meesten ook niet wat een bulkrechtszitting is. Wij wisten aanvankelijk niet dat er ook zoveel zakenmensen het slachtoffer zijn van de motor van de elite-economie; De Rechtspraak.


Kleuter
Steeds meer, door middel van gerechtelijke list en bedrog, kapotgemaakte zakenlieden nemen contact met ons op en laten bewijsstukken zien, waaruit een intelligente kleuter nog kan opmaken dat rechters, raadsheren en vaak ook in collusie gespecialiseerd advocatentuig criminelen zijn van de ergste soort. Mensen die met hard werken iets moois hadden opgebouwd en alles maar dan ook alles, door middel van gerechtelijke zwendel kwijt zijn geraakt aan de nog grotere tegenpartijen. 

Bloembollenboeren
Een goed voorbeeld daarvan is een bollenboer die op maandag 21 november jl. voor de zoveelste keer een grote doos vol met onomstotelijke bewijsstukken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wilde afleveren. Een doos vol onweerlegbaar bewijsmateriaal waaruit duidelijk blijkt hoe deze bollenkweker zijn bedrijf van 40 hectare, zijn schuren en zijn huis door middel van gerechtelijke zwendel is kwijtgeraakt aan de misdaadgroep Rabo. De doos is inmiddels opnieuw geweigerd zo is te lezen in dit >>> artikel

Binnenvaartschippers
Die bollenboer is overigens niet de enige bollenkweker die met behulp van de rechterlijke macht, ofwel de motor van de economie van de elite alles aan voornoemde misdaadgroep is kwijtgeraakt. Wij kennen nog meer bollenkwekers en zijn van de ellende, leed en verdriet van nog 16 andere bloembollenboeren op de hoogte. Datzelfde geldt ook voor vele binnenvaartschippers, vee- en landbouwboeren die ten voordele van de Rabo misdaadgroep volledig kapot zijn gemaakt door diegenen van het laatste en beslissende woord; rechters. 


Bewijzen
Niet alleen Jan met de Pet wordt massaal leeggezogen, maar ook vele mensen die
een mooi eigen bedrijf hebben opgebouwd, zijn of worden kapotgemaakt en veelal de wanhoopsdood ingedreven. Dit als de tegenpartij maar een hele grote is! 

Onomstotelijke bewijzen, dat rechters, raadsheren en hun kliek meedogenloze criminelen zijn hebben we inmiddels met zijn allen in overvloede! Maar we hebben
er niets aan want niemand wil die bewijzen zien! De hoogste bazen van justitie niet, de politiek niet en ook de gecensureerde volksmisleidende reguliere media niet.
De >>> motor die deze vuile miljardeneconomie van de boven ons gestelden aandrijft mag niet kapot. Vele artikelen (brieven, video's,) inzake het weigeren van inzien bewijzen op deze site! Zie daarvoor de aanklikbare links in het lichtkrantje boven in de linkerkolom van deze site! 


De rechtspraak; de, voor velen, alles verwoestende motor van de miljardeneconomie van de machtige kapitaalkrachtige bovenlaag.

Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat der Nederlanden en in naam van Koning Willem Alexander. 

Klik ook op de onderstaande link naar het artikel over een andere zakenman: 

>>> Zwendel en leugens bij de Hoge Raad der Nederlanden!

Om niet te vergeten:

>>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Zelfmoord, klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

zondag 27 november 2016

Klaagschrift aan minister Van der Steur over o.a. vele zelfmoorden ten gevolge van corrupte rechtspraak


Aanspreken
Criminele rechters en raadsheren die, ten voordele van de 'boven ons gestelden', massaal ellende, leed, verdriet en vele zelfmoorddoden veroorzaken.
Dat is hetgeen waar Nico van den Ham onlangs vele politici over aan heeft gesproken. Daaronder ook de minister van Veiligheid en Justitie mr. Ard van der Steur. Nico sprak 2 keer met Van der Steur. De laatste keer is te zien (video) en te horen in het artikel >>> Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen tegen criminele rechters. 

Mr. Jos Silvis
'U moet eerst met uw klachten over rechters en raadsheren naar de procureur-generaal van de Hoge Raad' vertelde minister Van der Steur aan Nico. Vervolgens deed Nico wat Van der Steur hem had gezegd te moeten doen en leverde een heftig >>> klaagschrift inzake dood en verderf af bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Een schrijven ter attentie van de procureur-generaal van de Hoge Raad, mr. Jos Silvis. De PC antwoordde, zoals door Nico werd verzocht, binnen 7 werkdagen. 


Justitiële schurk
In zijn arrogante reactie, gaf mr. Silvis blijk van zijn enorme minachting jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking en draaide schaamteloos de rollen om. De boodschapper van alle smeerlapperij, die structureel en massaal plaatsvindt binnen mr. Silvis zijn dood en verderf veroorzakende organisatie, is de boosdoener!
Met de rechters en raadsheren is niets aan de hand, zo suggereert mr. Silvis in zijn schrijven. Over de grote hoeveelheden onomstotelijke bewijsvoering, die Nico samen met anderen beweerd te hebben betreffende dit alles, rept de justitiële schurk, omdat dat de rechtspraak niet van pas komt, met geen woord in zijn >>> antwoordbrief.


Niet opschrijven
Ook de vele zelfmoorden, ten gevolge van de abjecte werkwijzen van mr. Silvis zijn misdadige rechters en raadsheren, interesseren de onmenselijke procureur-generaal he-le-maal niets en gaat er in zijn antwoord niet op in! Kenmerkend bij de rechterlijke macht overigens, want wat niet zo goed van pas komt, wordt bij de rechtspraak structureel niet opgeschreven, niet in proces-verbalen van rechtszittingen, niet in beschikkingen, niet in vonnissen en zoals nu, ook niet in een antwoord op een klaagschrift. Het onmens mr. Jos Silvis heeft maar een belang in deze en dat is dat de openbaarmaking van al die zelfmoorden en overige ellende, die zijn gerelateerd aan zijn tot op het bot verrotte gerechtelijke organisatie, zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wolkenkrabber
Nico van den Ham mocht van de altijd vriendelijke minister Ard van der Steur terugkomen en hem opnieuw (op straat) erover aanspreken als Nico bij de procureur-generaal eventueel niets bereikt zou hebben. Nu er niets is bereikt, is Nico met zijn slechte gezondheid en zijn 63 jaar, opnieuw 2 keer op het Plein bij de uitgang van de Tweede Kamer (in de regen) gaan staan. Wie er ook (lopend) langs kwam, geen minister Van der Steur. Het is inmiddels herfst, nat en koud, dus mogelijk gaat Van der Steur met de auto van het Binnenhof naar de wolkenkrabber van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Turfmarkt 147. 

Tijd

Er is echter geen geen tijd te verliezen! Elke dag maakt er zich wel iemand in uiterste wanhoop van kant, omdat rechters en raadsheren hem/haar helemaal kapot hebben gemaakt voor het winstbejag van de relatief kleine groep kapitaalkrachtige, 'boven ons gestelden'. Een zeer triest, maar goed voorbeeld daarvan is de zelfmoord van een >>> advocaatOmdat er geen tijd te verliezen is door nog langer staan wachten totdat Van der Steur eens langs komt lopen, heeft Nico van den Ham dan ook op maandag 21 november een klaagschrift ter attentie van minister Van der Steur afgegeven bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 in Den Haag. 

Gesprek
Diezelfde middag vond er een gesprek plaats met een Tweede Kamerlid en een groep slachtoffers van de rechtspraak. Dat gesprek ging natuurlijk vooral over die corrupte rechterlijke macht. Nico van den Ham heeft nauw contact met die groep mensen en doet mee aan besprekingen betreffende de aanpak van het immense probleem. De andere deelnemers hadden echter liever niet dat Nico ook mee het tweede kamer gebouw in zou gaan om deel te nemen aan het gesprek met het Tweede Kamerlid. Dit omdat Nico zijn taalgebruik te confronterend zou zijn. En dat terwijl Nico zich altijd zo keurig gedraagt en netjes spreekt als hij ergens te gast of op een bijeenkomst is. 

Makke
Wel heeft Nico tijdens het schrijven van artikelen, brieven en klaagschriften last van het feit, dat hij maar geen andere woorden kan vinden zoals: 'criminelen, misdadigers' en dergelijke, als het gaat over immens corrupt, gewetenloos, zelfmoord veroorzakend Zwart Toga Tuig. Gerechtelijk schorem wat massaal, door middel van list en bedrog, het leven van vele van onze medemensen verwoest en hen ook nog eens in grote getale gewetenloos de dood injaagt. Nico had er overigens geen moeite mee dat hij niet mee naar binnen mocht voor de ontmoeting met het Tweede Kamerlid, want er namen personen aan het gesprek deel, die veel beter kunnen spreken dan Nico van den Ham en dan weet Nico zijn plaats. 

Brieven
Na het gesprek met het Tweede Kamerlid, toog een gedeelte van de groep slachtoffers van de corrupte rechtspraak naar de Schedeldoekshaven. Dat is de straat aan de achterkant van het enorme torengebouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daar zit de postkamer.
Je kunt daar brieven voor o.a. minister Van der Steur afgeven tegen ontvangstbewijs. Een aantal slachtoffers hebben dat al eerder gedaan, maar ondanks die ontvangst- bewijzen, hebben zij nooit een reactie op hun schrijfsels gekregen. 


Dossier  
Maandag gaf een van onze mede-slachtoffers een doos met daarin een aantal dossiers af. Een doos vol met onomstotelijke bewijsstukken, die aantonen hoe intens misdadig, dus onwettig de Zwarte Toga Maffia te werk gaat! De doos met inhoud was al eerder, aangetekend, vanuit het hoge noorden van onze Schurkenstaat, naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie toegezonden. Maar enkele dagen later kreeg het slachtoffer van de klassenrechtspraak zijn doos met inhoud al weer retour met de mededeling dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie alleen brieven in ontvangst neemt en geen dozen. 

Scanapparaat
Ook nu wilde de geïnstrueerde medewerker van de postkamer aanvankelijk de doos niet aannemen. Maar toen de aanbieder aangaf dan alle schriftelijke stukken maar uit de doos te halen en afzonderlijk af te geven, kon de doos ineens wel worden geaccepteerd. De doos moest dan wel door het scanapparaat zo deelde een bewaker, die ons op overdreven wijze in de gaten hield, aan de medewerker van de postkamer mede.

Schurken-Regime
Maar, ook het personeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is niet voor een gat te vangen en wat zij niet willen zien, dat gaan zij ook niet zien! Op woensdag 23 november, dus 2 dagen later al, ontving de aanbieder van de doos een e-mail met daarin de mededeling leugen dat het ministerie van Veiligheid en Justitie niets met de inhoud van de doos kon en bood aan de doos opnieuw retour te sturen naar de afzender. De bewijsstukken dat de rechtspraak een veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie is, werden dus voor de 3e keer door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geweigerd!

College van Procureurs-Generaal
Echter, in een poging om het hele gedoe om de geweigerde bewijsstukken toch nog wat te doen laten lijken, bood het ministerie deze keer wel aan, dat als de afzender dat zou wensen, de doos met de bewijzen zou worden doorgestuurd naar het College van Procureurs-Generaal. Voor dat laatste heeft onze medestrijder nu gekozen en dat aan het ministerie medegedeeld. Nico vraagt zich inmiddels af waar we nog mee bezig zijn en of er wel iemand, die deel uit maakt van ons Schurken-Regime of de omvanrijke kliek daarvan, bereid is om de vele onomstotelijke bewijzen van het feit dat Nederland een verkapte Schurkenstaat is eens in te willen zien. 

Klaagschrift 
Nico voelde de afgelopen maandagmiddag op een of andere manier het gelazer al aankomen en heeft zijn klaagschrift aan minister Van der Steur bij de postkamer van het ministerie afgegeven, toen de anderen met het Tweede Kamerlid zaten te praten.
Ondanks de urgentie, elke dag maakt zich wel iemand van kant ten gevolge van alle gerechtelijke smeerlapperij, was er op vrijdag 25 juni jl. nog geen reactie op het klaagschrift. 

Post
Nico van den Ham is ongeveer een jaar geleden door mensenrechtenschender, crimineel, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel >>> hoor en wederhoor, op zijn 63e dakloos gemaakt. Daarom heeft Nico maar een keer per week toegang tot zijn post. Als er aanstaande donderdag nog geen antwoord van minister Ard van der Steur is volgt er een nieuwe actie! Nico van den Ham ondervind enorm veel tegenwerking betreffende zijn werk. Nico vindt zelf dat het niet verkeerd is om bezig te zijn met het proberen te voorkomen dat er nog meer mensen voor zelfmoord kiezen. Daarom gaat Nico zolang dat nog kan.... door! 

VIDEO; klik op de pijl.
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Politiek, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

donderdag 24 november 2016

Joris Demmink, Jan Wolter Wabeke en een Fietslampje

Demmink
Wat hebben de voormalige hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink, Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke, v.m. officier van justitie mr. Hans Holthuis en v.m. officier van justitie mr. Henk Wooldrik (foto's onder aan dit artikel), waarvan onder ede door niet de minsten is verklaard dat zij hun justitiële snikkel in minderjarige jongetjes propten (en dat mogelijk nog doen, wie maakt ze wat) met een kapot fietslampje te maken? Vanmorgen was er een rechtszitting die daar over ging in de rechtbank Zwolle. Dat zou veel meer moeten gebeuren! Frank de Wit (van het kapotte fietslampje) vertelt hierover in de onderstaande video.

Rechter mr. Jordaans
Nico vroeg aan rechter dhr. mr. B.T.C. Jordaans waarom hij geen toestemming gaf om audiovisuele opnamen van de zitting te maken. Het antwoord van mr. Jordaans daarop was: 'Omdat een zaak die om een achterlichtje gaat wordt gebruikt om een podium te krijgen voor andere zaken en daar is het procesrecht niet voor bedoeld. Daarom wil ik niet dat er gefilmd wordt. U mag uiteraard wel aanwezig zijn'.

Misbruik

Wij denken dat rechter Jordaans daarmee bedoelt dat hij niet wil dat het volk opnieuw wordt herinnerd aan het feit dat
de voormalige hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink, raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke, voormalig officier van justitie mr. Hans Holthuis en voormalig officier van justitie mr. Henk Wooldrik door meerderen onder ede zijn beschuldigd van het seksueel misbruiken van minderjarige jongetjes. 

Demmink | Wabeke | Holthuis | Wooldrik 
De boete voor het kapotte fietslampje was 62 euro. Frank ging daartegen in beroep, maar de boete bleef 62 euro. Mr. Demmink, mr. Wabeke, mr. Holthuis en mr. Wooldrik hoeven niets te betalen en voor hen is er verder niets aan de hand. Daarom, houdt u van seks met kinderen en wilt u daar vrijelijk uw gang in kunnen gaan? Ga dan werken bij justitie en wordt bijv. officier van justitie rechter of raadsheer. 

Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Fietslampjes, Justitiële Pedofilie, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

dinsdag 22 november 2016

PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den Ham

Afgelopen zondag sprak Nico van den Ham op een bijeenkomst in Baarn met de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson. Nou ja spreken... Diederik Samson spreekt liegt niet graag tegen Nico 'want die heeft altijd een camera bij zich'. Samson weet dat Nico het altijd heeft over grote groepen medemensen waar- van het leven, voor het belang van grote kapitaalkrachtige organisaties en personen, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beschikkingen en vonnissen, uitgesproken door criminele rechters en raadsheren... Verder lezen onder de video...  
  


.... in naam van >>> Koning Willem Alexander, totaal verwoest is. Bovendien heeft Nico het ook altijd over de ongeveer >>> 500 zelfmoorden van de meer dan 1800 zelfdodingen die jaarlijks in ons Schurkenland plaatsvinden. Medemensen die zich in wanhoop zelf hebben vermoord ten gevolge van, zoals hierboven zeer summier omschreven gerechtelijke zwendel. Ook Diederik Samson weigert daar onomstotelijke bewijzen van in te zien en wil er absoluut niet over spreken, omdat dat niet goed is voor zijn elite-economie. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politiek, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

vrijdag 18 november 2016

Woningcorporatie Stadgenoot, Brandstichtingen, Geert Wilders, Gerard Anderiesen en Nico van den Ham

Politicus Geert Wilders
Tegen Geert Wilders is 'slechts' 5000 euro boete geëist voor het beledigen van maar liefst 380.755 Marokkanen!

Wij vinden overigens dat Wilders alles moet kunnen zeggen! 

Wij vinden ook dat Marokkanen en Nederlanders met ouders van Marokkaanse afkomst alles moeten kunnen zeggen!
Bestuursgangster Gerard Anderiesen 


Nico van den Ham kreeg 8 jaar een onmenselijke klokkenluiders- vervolging die nog steeds voort- duurt, 12.000 euro boete, en is (ook voor straf) op zijn 63e dakloos gemaakt!
Dit alles omdat Nico meedeelde dat crimineel 
Gerard Anderiesen,

directielid van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, afspraken had met een Pyromaan!

Criminele rechters

Elite vrienden van Gerard Anderiesen, de misdadige Amsterdamse rechters dhr. mr. R.H.C. Jongeneel en dhr. mr. C.L.M. J. de Waal, hielpen de criminele woning- corporatiedirecteur die afspraken had met een seriebrandstichter en maakten Nico van den Ham zijn leven volledig kapot' De extreem criminele Amsterdamse rechter C.L.J.M. de Waal gaf zelfs toestemming Nico van den Ham zijn huis uit te zetten zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor. Dit alles op valse gronden, zo verteld ook minister van wonen Stef Blok aan Nico van den Ham in de onderstaande video vanaf 3.18. Er is nimmer huurschuld geweest en/of overlast. Nico heeft een pyromaan aan de politie overgeleverd die 3 keer per week brand stichtte in het grote wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Bij een van die vele brandstichtingen is een zwaargewonde gevallen die nu voor zijn leven lang invalide en verminkt is.

Tot grote ergernis van de criminele directeur van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, Gerard Anderiesen, heeft Nico van den Ham een video gemaakt, waar het slachtoffer van Gerard Anderiessen, zijn verminkingen toont! Dat is in de video hieronder te zien. Zie vooral ook de onderstaande artikelen:

>>> BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1

>>> Gerard Anderiesen van Woningcorporatie Stadgenoot had afspraken met               een pyromaan!

>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! Bange moeder met               2 kleine kinderen ondergedoken.

Let op! Nico van den Ham betaalde voor zijn eenkamerwoning in Amsterdam, inclusief warm water en verwarming, 282 euro per maand. 

De woning wordt door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot nu verhuurt, exclusief warm water en verwarming, voor 640 euro per maand! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Vrije meningsuiting, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, 

Dit artikel in het kader van hoor en wederhoor naar de betrokkenen en ter kennisgeving aan onderstaande E-mail en Twitter adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl,
e.van.der.laan@amsterdam.nl, t.damen@parool.nl
advies@apkl.kl,  redactie@parool.nl vereniging@nvj.nl
pdehaas@stadgenoot.nl rboomgaart@stadgenoot.nl, mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl, pderuiter@stadgenoot.nl laurensivens@gmail.com
pers@amsterdam.politie.nl mhabets@stadgenoot.nljack.druppers@amsterdam.politie.nl, storm@stadgenoot.nl @afwc1917 secretariaatamsterdam@sp.nl, info@huurgenoot.nl, jbulder@stadgenoot.nl
randjan.bissesar@mentrum.nl secretariaatamsterdam@
sp.nl 
vangnet@ggd.amsterdam.nl zembla@bnnvara.nl m.agema@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.baay@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl, v.bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl,
h.bruins-slot@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, y.cegerek@tweedekamer.nl,  j.houwers@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, o.vdijk@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, p.duisenberg@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, m.dgraaf@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl,e.groot@tweedekamer.nl,  s.gunal@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, d.hoogland@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl,m.keijzer@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, n.klein@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, bart.deliefde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, m.maij@tweedekamer.nl,a.marcouch@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, a.merkies@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, p.moors@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, h.nijboer@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, r.grashoff@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.oosenbrug@tweedekamer.nl, f.voosten@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, s.ozturk@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, m.rebel@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, emileroemer@sp.nl, m.rog@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, e.ronnes@tweedekamer.nl, a.rutte@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl,
a.schut@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl,
m.servaes@tweedekamer.nl, t.siderius@tweedekamer.nl,
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, democratie@geenstijl.nl,
A.Slob@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl,
C.vdStaaij@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl,
g.tanamal@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, 
Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl,
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, r.vuijk@tweedekamer.nl, s.vweyenberg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl,
secretariaat.teeven@tweedekamer.nl, l.dlange@tweedekamer.nl, c.nijkerken@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, h.leenders@tweedekamer.nl, kamervoorzitter@tweedekamer.nl  

Twitter adressen: 

@ArdvanderSteur @MinPres @TonDamen @adv_klok @MinBZ @geertwilderspvv
@WRTweedeKamer @BuzaTweedeKamer @EuZaTweedeKamer @LaurensIvens @BiZaTweedeKamer @paper.li @starsinfra @opgelicht @ZEMBLA @MinBZK @advocatenblad @NPO1 @omroepvara @woonbond @socialehuur @albertostegeman @AT5 @RNoordNederland @eenvandaag @BrittaRTLNieuws @ilseHVNL @BNR_juridischezaken @BNR @NLmedia @hansspekman @lutzjacobie @ahmedmarcouch @LouisBontes @SaskiaBelleman @baspatrenotte @PieterOmtzigt @ferrymingelen @esterouwehand @ronaldvanraak @borisham @jeroenpauw @jineklive @janmulder @De_monitor @Teunvandekeuken @providerlijst @RechtspraakNL @dijkhof @Het_OM @Wereld @N1NIEUWS @ardvandersteur @henkbres @4lookin @GlobaalNieuws @henkwestbroek, @1001ptsNL @BrandpuntTV @PENNederland @KROReporter @Nieuwspaal, @partijvijf @CharacterTrain @EWdeVlieger @nhdagblad @SECOvernieuws

donderdag 17 november 2016

Rectificatie inzake artikel getuigenverhoor Fred Teeven

Op 15 november melden wij dat 'Fred Teeven op 7 december a.s. om 11.15 u. opnieuw moet komen getuigen in de Amsterdamse rechtbank en namen moet noemen' in de zaak Bart van Well-Demmink-Rodolex Pedo verhoren tegen de staat    

Dit is onjuist en moet zijn; Fred Teeven en/of zijn advocaat komt of komen wellicht op 7 december om 11.15 u. naar de Amsterdamse rechtbank, omdat er dan een zitting is waar de weigering van Teeven inzake het noemen van namen zal worden behandeld. 

Dit is ons zojuist door advocaat mr. Martin de Witte van Sap advocaten te Amersfoort bevestigd. Alleen wij en >>> RevolutionairOnline  zijn (tot nu toe) de enigen die hier over berichten en dat vinden wij heel erg raar! Nederland: Elite-Pedo-Land! 

Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Justitiële pedofilie.