KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 27 augustus 2016

Koning Willem Alexander gaat samen met Nico van den Ham op werkbezoek bij slachtoffers van de rechtspraak

Althans als de Koning enig menselijk gevoel in zijn Koninklijke donder heeft ! Nico van den Ham richt het woord tot de Koning. Deel 2

Dringende Oproep aan Slachtoffers van misdaadgroepen zoals De Rechtspraak, Jeugdzorg, Woningcorporatie's, UWV, Zorgverzekeringen, Deurwaarders, Banken, Incassobureaus enz., om de Koning toe te spreken!!! Belangrijke info aan einde video!Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Zelfmoord. 

woensdag 24 augustus 2016

Waarom stopte Bart van Well met pedo zaak Demmink?


Twitter-bericht Bart van Well

Bart van Well
Hieronder de wellicht werkelijke reden waarom Bart van Well zijn pedo-Joris Demmink-zaak tegen de staat heeft gestopt.

Staatstrol
Maar liefst 7 zaken/organisaties (ons bekend) die kapot zijn gegaan/gemaakt waar de grootste staatstrol die de Schurkenstaat der Nederlanden kent een cruciale rol in speelde! 


Break The System
Wij hebben meerdere demonstraties, o.a. georganiseerd door Break The System, bezocht en het viel ons daarbij telkens op dat er altijd een ongeveer 50 jarige meestal vreemd geklede mediageile (camera's) vrouw op de voorgrond trad. Later kwamen wij er achter dat de vrouw Debbie Beekwielder heet. Wij hebben Debbie leren kennen als iemand die altijd haar geld vergeten was. Geld vergeten of niet, Debbie Beekwielder ging altijd mee als de, meest in armoede verkerende, demonstranten na afloop eens ergens een drankje gingen drinken. Debbie ging er dan gewoon bij zitten en vertelde dat ze geen geld bij zich had. Altijd was er dan wel iemand, of waren er meerderen, die Debie dan wat aanboden. Debbie bestelde dan, zo 'bescheiden als zij is', bijvoor- beeld een Irish coffee van €5,95,- die zij dan zo snel mogelijk naar binnen spoelde voor het geval er weer een rondje werd gegeven.

Micha Kat 
Verleden week lazen wij op de website van Journalist Micha Kat, dat het ene Debie is geweest die Kat destijds heeft opgebeld, in naam van de toen nog zeer grote organisatie Break The System, om hem te vertellen dat de aangekondigde speech van Kat tijdens de grote >>> demonstratie in januari 2015 op het malieveld in Den Haag niet mocht doorgaan. Dat is te lezen in dit >>> artikel op de website Revolutionair Online. Debbie deelde Micha mede dat hij te controversieel zou zijn.
Wij wisten dat Micha niet mocht spreken op die demonstratie, maar kwamen via dat artikel van Kat er nu pas achter dat het Debbie is geweest die dat destijds aan Micha heeft meegedeeld. 
Betreffende het spreekverbod van journalist Micha Kat op een grote demonstratie van Break The System op het Malieveld in Den Haag speelde staatstrol Debbie Beekwielder een cruciale rol

Break The System kapot 
Niet zo lang daarna is het grote, duizenden mensen tellende, Break The System kapot gemaakt en helaas, op een heel klein groepje na, 'uit elkaar gevallen'.
Volgens informatie die wij van meerdere bronnen ontvingen, speelde staatstrol
Debbie Beekwielder inzake het kapotmaken van de organisatie Break The System
een cruciale rol!


Woningontruiming
Op maandag 14 december 2015 zou voor straf, vanwege het publiceren van goud- eerlijke artikelen op deze site betreffende een grote Amsterdamse doofpotzaak, de woning van Nico van den Ham worden ontruimd. In het weekend van 12-13 december 2015 heeft Annette van Kleef samen met nog wat anderen Nico geholpen zijn woning vóór die maandag 14 december te ontruimen. Annette van Kleef nam daarbij ook haar vriendin Debbie mee. Als Nico had geweten dat Annette van Kleef bevriend was met staatstrol Debbie Beekwielder en die ook nog eens mee zou nemen om zijn woning te ontruimen, zou Nico nooit 'in zee zijn gegaan' met Annette van kleef.

Stelen
Debbie Beekwielder heeft tijden het ontruimen van de woning veel levensmiddelen en huishoudartikelen van Nico >>> gestolen. Ook
 tijdens het kortdurende verblijf van Nico op de boerderij van Annette van Kleef speelde staatstrol Debbie Beekwielder, die meerdere keren op de boerderij kwam logeren, in de pogingen om Nico van den Ham nog meer kapot te maken een cruciale rol!

Joris Demmink

Bart van Well - Boes carbetier
Voor, tijdens en tussen de 'Bart van Well - tegen de Staat - Joris Demmink' verhoren in april en juni van dit jaar had Nico van den Ham vrijwel dagelijks goed contact met Bart van Well. Die contacten gingen per telefoon, e-mail, maar meestal door middel van 'privé chats' via Facebook. Op een dag verscheen er een foto op de Facebook-pagina van Bart van Well (Bart van Well opereerde toen nog onder de Facebook-naam 'Boes Carbetier'). Op die foto stonden Bart van Well en Debbie Beekwielder, elkaar innig omhelzend, afgebeeld. Bart van Well had verkering met staatstrol Debbie Beekwielder zo maakte de foto en de bijbehorende tekst duidelijk.
Later verschenen er meerdere berichten op de Facebookpagina van Bart van Well waaruit bleek dat Bart en Debbie Beekwielder een innige verhouding met elkaar hadden. 
Plotsklaps waren er geen contacten meer tussen Bart van Well en Nico van den Ham. 

Gesprek met mr. Joris Demmink
De advocaat van Bart van Well is mr. Martin de Witte van Sap Advocaten te Amersfoort. Op 3 juni jl. werd mr. Joris Demmink verhoord had advocaat mr. Martin de Witte ten overstaan van de rechter-commissaris een kort, vriendschappelijk gesprek met Joris Demmink. Dat was tijdens de 'Bart van Well - tegen de Staat - Joris Demmink' verhoren in de rechtbank Amsterdam. Bart van Well was evenals Nico van den Ham daarbij aanwezig. Meer dan een koele groet aan Nico kon er die dag bij Bart niet van af toen hij Nico in de wandelgangen van de rechtbank tegenkwam. Tussen Bart en Nico was nog nooit een onvertogen woord gevallen, dus ook in het verbreken van de zeer goede verstandhouding tussen Bart en Nico speelt staatstrol Debbie Beekwielder duidelijk een cruciale rol!


Joris Demmink
Op 14 juli jl maakte Bart van Well bekend te stoppen met zijn (Demmink) zaak tegen de staat. Dit zou wegens ernstige gezondheidsklachten zijn. En dat terwijl Bart op 14 maart jl. rond 7.43 u. nog bekendmaakte aan Myra de Weerdt van het voormalige Talk2Myra, dat hij voor een omkoop- geldbedrag met de Pedo Demmink zaak zou gaan stoppen. Omstreeks die tijd is Bart van Well ook gestopt met zijn Facebook-account 'Boes Carbetier'. Wat later is Bart van Well teruggekomen op Facebook onder zijn eigen naam. Foto's met of van Debbie zijn op die Facebookpagina niet te vinden en er wordt over Debbie ook niets meer vermeld. 'Debbie heeft haar werk gedaan en heeft vervolgens Bart van Well de rug toegekeerd', zo hebben welingelichte bronnen ons medegedeeld!
Ook inzake het stoppen van de Bart van Well-Nederlandse Staat- Joris Demmink verhoren speelde staatstrol Debbie Beekwielder een cruciale rol


Get Well Stichting 
Ook de Get Well Stichting, opgericht door Bart van Well zelf, met als doel opkomen voor slachtoffers en slachtoffertjes van seksueel misbruik is korte tijd later kapot gegaan of gemaakt zoals in onderstaand Facebookbericht is te lezen. Zeer opmerkelijk is daarbij wel, dat Bart van Well op dezelfde dag een tegenstrijdig bericht op Twitter >>> plaatst. De stichting blijkt nog wel te bestaan, maar stelt in wezen niets meer voor.
Update!!!
26-08-2016 06.00 u. >>> Get Well Foundation uitgeschreven uit het handelsregister.
Ook in het kapot gaan van de Gett Well Stichting speelde staatstrol Debbie Beekwielder, die op Facebook de schuilnaam Inanna Eresjkigal gebruikt, weer duidelijk een cruciale rol

____________________________________________________________________________

Facebook
  Beste mensen, Na uitvoerig overleg hebben de bestuursleden besloten niet verder te willen gaan met de Get Well Foundation. Bij nader inzien is gebleken dat bouwen op de ruïnes van voorgaande pogingen niet haalbaar zijn. We vinden het erg jammer dat we tot dit besluit hebben moeten komen, maar het is op dit moment de enige juiste. We kiezen ervoor om niet uitgebreid in te gaan op de details om de rust verder te kunnen behouden.... We willen iedereen die ons tot steun is geweest enorm bedanken.
  Met vriendelijke groet, Debbie Beekwielder namens het voltallige bestuur (Maya, Ger, Jennifer en Joyce)
  Meer weergeven

  Reacties
  Gerda Tax En helemaal opnieuw nieuw naam ed is dit geen optie?
  Inanna Eresjkigal ik ga hier verder niet op de details in
  _______________________________________________________________________


Stichting
Enige tijd geleden is Nico van den Ham toegevoegd als beoogd bestuurslid van een Stichting. Die stichting is er om onder andere de werkwijzen van criminele rechters te bestrijden ofwel te trachten van Nederland weer een rechtsstaat te maken. Het een en ander speelt zich af in het uiterste oosten van ons Schurkenland en jazeker.... ook in dat toch wel verre oosten is staatstrol Debbie Beekwielder, die zelf in Amsterdam woont, actief zo blijkt uit het volgende: 

Jan Parmentier 
Een ander beoogd bestuurslid is Jan Parmentier. De 70 jarige Jan Parmentier, ook wel >>> Catweazle genoemd, is er nogal verbolgen over dat hij niet meer in trek is bij de vrouwen (was hij dat voeger wel dan?) en heeft zijn pijlen gericht op de ongeveer 20 jaar jongere staatstrol Debbie Beekwielder. Debbie Bleekwielder, die nu vrij is van Bart van Well, heeft nu Jan Parmentier zo ver gekregen om Nico van den Ham bij de andere leden van de stichting door de stront te halen.

De 70 jarige Jan Parmentier
Staatstrol Debbie Beekwielder
Onderzoek
Jan Parmentier heeft onlangs aan de andere toekomstige bestuursleden van die stichting in oprichting medegedeeld dat hij een onderzoek gaat instellen inzake
 >>> Nico van den Ham zijn kwestie. Nico heeft vervolgens Jan Parmentier via

een e-mail het telefoonnummer gegeven van Nico zijn tegenpartij, de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, waar Debbie Beekwielder via haar vriendin ook contacten mee heeft. Tevens heeft Nico Jan Parmentier medegedeeld dat als hij de misdaadgroep opbelt, moet vragen naar >>> deze crimineel die hem dan 'precies' zal gaan vertellen hoe het dan allemaal wel is gegaan.

Afscheid

De overige bestuursleden van de Stichting hebben Nico van den Ham medegedeeld dat zij de situatie erg vervelend vinden voor hem en niet begrijpen waar Jan Parmentier mee bezig is. Tegelijkertijd stellen zij dat ze Jan Parmentier nodig hebben omdat hij bepaalde documenten in zijn bezit zou hebben. Nico van den Ham blijft welkom om in de toekomst, 'als de omstandigheden misschien anders zijn', alsnog toe te treden tot de stichting. Ook is er medegedeeld dat er nog met Nico kan worden samengewerkt op een andere wijze. Nico van den Ham ziet echter van alle samenwerking af en trekt zich geheel terug! Bestuurslid zijn van een Stichting, of daar mee samenwerken, waar een nieuwe NSB'er deel van uit maakt die omgaat met een staatstrol wil Nico niet. Hij zou dan met de overige bestuursleden op een argwanende wijze moeten omgaan en dat is iets wat Nico ook niet wil. Ook in deze kwestie speelde staatstrol Debbie Beekwielder weer een cruciale rol!


Demmink 
Het beletten van het houden van een toespraak van Journalist Micha Kat op de demonstratie van Break The System.

Het ter ziele gaan van de zeer grote organisatie Break The System.

De diefstal van Nico van den Ham zijn spullen.


Het pogen om Nico van den Ham, voor o.a. de misdaadgroepen Woningcorporatie Stadgenoot en de Rechtspraak, kapot te maken.

Het beëindigen Bart van Well - Staat - Demmink Pedo verhoren/rechtszaak. 


Het kapot maken van de Stichting Get Well.

Grote onrust veroorzaken binnen een stichting in oprichting in het oosten van het land. 


In al deze 7 zaken speelde staatstrol Debbie Beekwielder een cruciale rol.


Update:
26 augustus 06.00 u. >>> Get Well Foundation uitgeschreven uit het handelsregister 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Staatstrollen, Pedofilie, Vrije meningsuiting, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

maandag 22 augustus 2016

Niveau Salto TV programma 'De Stem Van De Straat' lager dan welk regulier Pulp-TV programma dan ook.

Video
Op 17 augustus jl. plaatsten wij een artikel met de mededeling; Geen Micha Kat en ook geen Nico van den Ham in het zwaar-gecensureerde TV programma 'Stem van de Straat' op het Amsterdamse Salto TV. Nico legt het in onderstaande video uit.Pulp TV
De over de rug van anderen 'grappige' medepresentator van het programma, Dave Rachman, die absoluut niet de studio uit wil en gaat, ook al is dat zo afgesproken als er een serieus onderwerp aan de orde is, maakt zichzelf nu nog 'populairder' dan dat hij al was! Tokkie Rachman monteerde de onderstaande video ten voordele van zichzelf. Vergelijk en oordeel zelf.

Blij
Nico is in ieder geval blij met zijn beslissing niet meer mee te zullen werken aan het zwaar gecensureerde pulpprogramma 'De Stem van de Straat' dat eigenlijk uitsluitend gaat over 'kijk mij eens'. En dan hebben we het over de presentatoren die klaarblijkelijk alleen maar graag met hun kop in beeld willen. Het dondert daarbij niet op welke -gecensureerde- wijze die koppen op TV komen, als ze maar in beeld worden gebracht. Het programma heeft absoluut niet de inhoud die Nico werd voorgehouden en hem er aanvankelijk toe had gebracht om aan het programma mee te werken. Die inhoud kan ook niet, zo heeft Nico zelf van enkele 'kopstukken' van Salto gehoord, want dan gaat het programma op zwart of gaat Salto en daarmee ook AT5 helemaal kapot!
   Let op! Bovenstaande video is door ons gedownload ofwel veilig gesteld.
Wij hebben niets te verbergen! Ook deze nep-video niet! De video is uiteraard te bekijken op het video kanaal van Tokkie Rachman. Opmerkelijk genoeg staan er veel video's op het kanaal van Tokkie op zwart. Mocht bovenstaande video op Tokkie Rachman zijn kanaal ook op zwart gaan, dan is de gemanipuleerde video hier toch nog te bekijken! Jammer dat het allemaal zo moet gaan.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Volksverlakkerij, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Politiek.

zondag 21 augustus 2016

Bezwaarschrift indienen gemeente Amsterdam zinloos!

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente Amsterdam door een Jan met de Pet zoals o.a. een dakloze is volstrekt zinloos. Dat ondervond ook de voor het melden van misstanden voor >>> straf dakloos gemaakte Klokkenluider Nico van den Ham de afgelopen week. Het bezwaarschrift komt niet terecht daar waar het terecht zou moeten komen dus alle moeite is voor niets! Videoverslag van het gebeuren in de Hoofdstad waar nog steeds leuke dingen (vanaf 6.00 video) gebeuren. Jammer dat grote groepen mensen, van dat leuke dingen doen, zijn buitengesloten.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Discriminatie,
Mensenrechten- schendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staats- misdrijven tegen eigen bevolking.

vrijdag 19 augustus 2016

Burgemeester Van der Laan discrimineert daklozen

2 verbouwde, verwarmde torens van de voormalige Bijlmerbajes stromen deze maand vol met asiel- zoekers. Warm/koud stromend water, douches, snelle internet verbinding, Wifi, uitkering, huisarts, tandarts enz. De andere 4 torens blijven leeg. Nederlandse daklozen mogen er niet in! Beheer; COA. Inf. 0800 - 023 8023 ma, wo, do, vr. 9.00 -11.00 u.

Situatie Amsterdamse daklozen. Meestal geen nacht opvang. Reguliere media liegt daarover. Buiten slapen >>> €140,- boete. Nazi-achtige >>> behandeling bij gemeenteloket Jan van Galenstr. 323. Vaak geen uitkering. Geen internet, koud enz. PvdA schurk burgemeester Van der Laan, 'beschermheer daklozen,' lacht onmenselijke toestanden weg. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Discriminatie, Vrije meningsuiting, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 17 augustus 2016

Nico van den Ham weg uit gecensureerde 'Stem van de Straat' op Salto TV evenals Micha Kat

Geen Micha Kat en ook geen Nico van den Ham in het zwaar-gecensureerde TV programma 'Stem van de Straat' op het Amsterdamse Salto TV.
In onderstaande video vertelt Nico precies wat er is gebeurd.
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:
Gecensureerde Volksverlakkende Staatsmedia. Klassenrechtspraak. 

Mededeling Nico van den Ham inzake zijn website

EXTRA INGELASTE MEDEDELING
WOENSDAG 17 AUGUSTUS 06.17 u.


Wat er deze morgen ook voor een nieuws naar buiten komt en waar dan ook. Vanmiddag een video-verklaring van Nico van den Ham over de werkelijke redenen om niet meer mee te werken aan het zwaar-gecensureerde programma 'De Stem van de straat' van de de Amsterdamse publieke omroep Salto. 

Én over de zaak Demmink! 

_______________________________________________

Afscheid
Het voorlaatste artikel dat ik op deze site heb gepubliceerd, is van 10 augustus jl.
Dat is dus bijna een week geen berichtgeving en dat is dodelijk voor een website zoals deze. Ik kan op een van de werkpagina's van deze site de bezoekersaantallen zien en die zijn de afgelopen 5 dagen (logischerwijs) in sneltreinvaart naar beneden gekelderd. Ik heb in dat vorige artikel geschreven dat het
 (hopelijk voorlopig) niet mogelijk is om nog verder te gaan met het publiceren van artikelen op deze site.
Ik heb nogal wat reacties daarop gekregen van lieve mensen die dat jammer vinden, mij bedankten en mij het beste wensen. Een soort afscheid dus van Nico van den Ham.
Deze lezers hebben wellicht de door mij tussen 2 haakjes geschreven woorden (hopelijk voorlopig) over het hoofd gezien.

Levenslust 
De afgelopen dagen hebben mij nog weer eens uitdrukkelijk bevestigd dat mijn levenslust nagenoeg geheel verdwenen is. Dat is al jaren zo, dus dat was ook al zo toen ik nog gewoon in mijn woning woonde aan het Prins Bernhardplein in Amsterdam. In een woning wonen, een van de eerste mensenrechten waar iedereen recht op heeft in een rechtsstaat. Vanaf zo ongeveer 2009 is op mij een beestachtige klokkenluider-
vervolging toegepast door Misdaadgroep >>> Woningcorporatie Stadgenoot en haar smerige criminele kliek waaronder deze >>> crimineel.
Bij mij heeft dat het gevolg dat ik nergens geen plezier meer in heb, behalve dan in artikelen schrijven en publiceren. Artikelen die gaan over de misdrijven gepleegd tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking door o.a. criminele politici, rechters, raadsheren, advocaten en deurwaarders, bijgestaan door haar omvangrijke kliek, bestaande uit moderne NSB'ers. Nieuwe NSB'ers die op gretige wijze bereid zijn om voor de genoemde staatscriminelen de vuile karweitjes uit te voeren ofwel haar medemens, ook al woont die bij haar/hem in de straat, kapot te maken.

Andere gedachten
Elke dag trachten mensen met goede bedoelingen mij op andere andere gedachten te brengen betreffende mijn verdwenen levenslust. Die pogingen zijn volstrekt nutteloos dus zonde van hun en van mijn tijd.
Het -nergens nog plezier in hebben- zit er nu eenmaal in gaat er nooit meer uit!
De oorzaak van mijn gebrek aan levenslust is voornamelijk veroorzaakt door het beheren van deze site. Daardoor word ik vrijwel elke dag d.m.v. mail en telefoon geconfronteerd met de enorme ellende, leed en verdriet van anderen waaronder kinderen, ouderen en heel veel dieren. Het gaat dan om ellende en leed die veroorzaakt is door ons eigen Schurken-Regime en uitgevoerd door de extreem misdadige gerechtelijke macht in naam van onze 'fijne integere' Koning Willem. 


Verbijsterd
Ik ben telkens opnieuw verbolgen over het feit dat er zo veel onmensen zijn die bereid zijn anderen op de meest denkbare vuile wijzen volledig kapot te maken en in vele gevallen de >>> dood in te drijven voor de belangen van grote kapitaalkrachtige organisaties/bedrijven of door hen belangrijk geachte personen.

Onmenselijk staatstuig
'Ik heb nergens geen zin meer in, behalve nog om tegen die criminelen aan te trappen via mijn site', is een veel door mij geuite uitspraak zo weten de mensen die regelmatig contact met mij hebben. En zo is het. Ik heb de afgelopen dagen de zaken die volledig in het honderd waren gelopen met hulp van een goede vriend weer enigszins op de rails gezet. Een andere weldoener heeft er voor gezorgd dat ik de komende weken niet verhonger. Ik heb nog veel te melden. Langzaam aan zal ik dan ook proberen de komende dagen weer artikelen op de site te plaatsen want dat is het enige dus waar ik nog zin in heb en voldoening in schep. Zeker niet alleen artikelen over mijzelf maar meer nog voor anderen die nog wel graag verder willen en af willen van het onnodig lijden veroorzaakt door het hiervoor genoemde criminele onmenselijke staatstuig. Van dat lijden zou ik zelf overigens ook wel graag af willen. Niemand vindt lijden prettig, dus ook ik niet.

Google
Ik ga dus nog even door zolang als het kan. Wel zal ik de komende tijd gaan benadrukken dát het zo niet meer langer kan! Het schrijven van artikelen door mij en nog vele anderen op website's, Facebook, Twitter enz. is goed. Zo komen we bij elkaar en leren we elkaar kennen. Bovendien komen we (de wakkeren onder ons) er zo steeds meer achter dat het nog veel erger kan en ook is dan dat we al dachten! Hopelijk maken we anderen met al ons geschrijf 'wakker'. Google en niet te vergeten andere zoekmachines helpen ons daarbij. Althans nog wel. 

Oorlog
Het is oorlog voor grote groepen Nederlandse medemensen. Er moet eens een keer wat gaan gebeuren want de misdadigers in politiek Den Haag, in de rechtbanken en de enorm grote nieuwe NSB'ers kliek die er aan meewerkt, maken massaal steeds meer van onze medemensen kapot! Dat kan omdat de gecensureerde, reguliere media er over zwijgt en de bevolking er niets tegen onderneemt. Het staatstuig krijgt steeds meer vrij spel, voelt zich onaantastbaar en gaat schaamteloos verder en verder. Wachten op de volgende verkiezingen heeft absoluut geen zin omdat kleine partijen geen poot aan de grond krijgen omdat de staatsmedia ze stilzwijgt. Denk daarbij aan het feit dat uitsluitend de grote partijen mogen mee doen aan het grote verkiezingsdebat aan de vooravond van de verkiezingen. Hoe smerig wilt u het hebben?

Opstand
Het klootjesvolk komt toch niet in opstand is het motto en verdomd, zo is het ook. Misdrijven plegen tegen de menselijkheid door een relatief kleine groep criminelen wordt door het geïndoctrineerde en voorgelogen volk geaccepteerd. Voorgelogen en geïndoctrineerd door de reguliere gecensureerde media die zo is verworden tot een van de gevaarlijkste misdaadgroepen die de Schurkenstaat der Nederlanden kent. 

In bed liggen
'Steeds meer mensen worden wakker, Nico' moet ik elke dag maar weer aanhoren. 'Maar ze blijven wel in bed liggen' is mijn antwoord dan. Er verschijnen inderdaad steeds meer mensen met een grote bek; in de vorm van een scherpe pen op internet maar de situatie verslechterd met de dag en ik zie steeds meer mensen kapot gaan. De staatscriminelen worden wel boos als je onaardig over ze schrijft. Dat kun je zien aan de buitenproportionele zware straffen die het Zwarte Toga Tuig voor dat eerlijke schrijven oplegt. 

Maar bang voor die schrijfsels zijn de criminelen niet en dat kun je dan weer zien aan de gerechtelijke misdrijven die op onschuldige burgers worden toegepast in het belang van de grote tegenpartijen. Elke dag maar weer, in alle arrondissementen, massaal en steeds erger. Ik zie in rap tempo steeds meer mensen kapot gaan. 

Oorlog
Met alleen maar blijven schrijven op websites, Twitter en Facebook verandert er niets. Bij elkaar komen om er over te praten ook niet en afwachten natuurlijk al helemaal niet. Dagelijks worden er door een relatief kleine groep onmensen ernstige misdrijven gepleegd tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking. Kinderen, dieren en ouderen worden daarbij op geen enkele wijze ontzien. Het leed dat wordt aangericht is enorm. Hoe diep zijn we gezonken dat we dit, met zijn allen, toestaan? 

Door Nico van den Ham