KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 23 februari 2017

Officier van Justitie mr. Johan Klunder weigert aan-giften tegen corrupte valsheid in geschriften- rechters!

Rechtstaat of Schurkenstaat
Wie wil weten of Nederland een Rechtstaat of een regelrechte Schurkenstaat is en/of van dat laatste nog meer bewijs wil hebben; hieronder een gespreksopname van een zwaar getroffen slachtoffer van de Zwarte Toga Maffia en Officier van Justitie mr. Johan Klunder. Verder lezen onder de video... Klik op de pijl voor het gesprek.Verantwoording

De opname is ons door mevrouw Hofs toegezonden ter interne informatie en niet
voor publicatie. Echter: wij achten publicatie van de gespreksopname van groot maatschappelijk belang! 
De verantwoording voor de publicatie van de opname ligt geheel bij Nico van den Ham. Het gesprek duurt ongeveer even lang als het gecensureerde, volksmisleidende acht-uur-NOS journaal. 

Extra: >>> Schriftelijk verslag van het telefoongesprek

Bekend
Officier van Justitie mr. Johan Klunder is landelijk bekend. Klunder neemt het in bekende zaken zoals >>> Baybasin, >>> De Puttense Moordzaak en nog veel meer, ook niet zo nauw. Na even te hebben gegoogeld op 'Officier van Justitie mr. Johan Klunder' in combinatie met het telefoongesprek hierboven vroegen wij ons 2 dingen af. Hoort deze Officier van Justitie wel in deze maatschappij thuis?
En, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een volk dit allemaal maar accepteert? 


Zie ook: >>>  V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert                                            bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

Sociale Databank Nederland >>> http://www.sdnl.nl/gonnie-hofs.htm

Vrouwe Justitia in Verval >>> http://www.vrouwejustitiainverval.nl

De websites van de Sociale Databank en Vrouwe Justitia in Verval zijn permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

dinsdag 21 februari 2017

Tijd voor Revolutie? Mag het volk zichzelf verdedigen?

Misdaad
Misschien viel het al op. Ik ben sinds enige tijd bezig om langzaam de strategie, betreffende mijn strijd tegen de veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende Criminele Rechterlijke Macht, te veranderen op deze site. Elk dier, maar ook elk mens heeft het >>> natuur- recht zich te verdedigen tegen het onrecht wat hen wordt aangedaan door criminelen. Ook als die criminelen politici, rechters, raadsheren, of gecensureerde staatsjournalisten van de reguliere media, zijn! Onderstaand stuk van Raymon Antello las ik elders. Ik heb Raymon gevraagd, zijn stuk als ingezonden stuk te mogen plaatsten. Dat mocht! Een mooie bijdrage van Raymon betreffende de plannen die ik heb. Over die plannen spoedig meer. 
Respect voor- en dank aan Raymon is hier op zijn plaats!

Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting. Raymon AntelloBeste mensen,

Wat veel gebeurd de laatste tijd lijkt een beetje op een binnenlandse oorlog te gaan lijken, de kloof die enorm groeiend is tussen rijk en arm en een regering die ons allen het leven beetje bij beetje steeds meer onmogelijk aan het maken is.

Demonstraties van o.a. activisten die keihard roepen; fuck the system tegen een ander die hetzelfde roept oftewel, het is wakker tegen wakker en wat hun noemen de schapen die rustig in hun roes blijven hangen en inderdaad dat werkt niet.

Stukje realisme is, dat er dagelijks jonge gezinnen en ouderen uit huis worden gezet alsof het de normaalste zaak van de wereld is, wat men zich allen dient te beseffen is dat iedereen rijk of arm maar 1 kleine fout of verandering van dat lot verwijderd is, waar schuldhulp instanties falen en de GGD eigenlijk gerust een corruptie eenheid genoemd mag worden in samenwerking met een rechtsgang waar het vooral draait om belangen van de elite is de kleine man met de pet altijd de lul is oftewel gerechtelijke dwaal procedures.

Meeste mensen geven hier echter de schuld aan de falende politiek die volks vertegenwoordigers voor moeten stellen, wat ze absoluut niet zijn laat dat duidelijk zijn, ze vertegenwoordigen alleen hun zelf voornamelijk! Mijn punt is dat we hier zelf verantwoordelijk voor zijn immers wij degene zijn die het Binnenhof rustig hun gang laten gaan zonder er ook maar iets tegen te doen.

Stille tochten, demonstraties etc. etc. zijn allemaal goedgekeurde evenementen door diezelfde elite waarin hun alsnog totale controle bezitten over hoe wat en waar, is dat niet het geval slaat het me team je wel weer terug op hun pad. Bureau Jeugdzorg , GGD, Politie, OM, Rechtbanken, Nationale Ombudsman, Binnenhof Den Haag en uiteraard de onzichtbare elite bepalen voor ons wat wel en wat niet mag, een wereld die gesloopt is en nog verder gesloopt word is wat mensen hun kinderen als toekomst geven, positiviteitsgoeroes die denken alles met liefde en positiviteit willen oplossen onder het mom 1 love, anons die vreedzaam protesteren alsof dat wat uitmaakt wat willen we hiermee bereiken.

Een verschil word echter pas gemaakt op het moment dat alles plat word gelegd en miljoenen mensen een keer zeggen stop met de ouderen uit te buiten, stop met de koeien tot de laatste druppel leeg melken zoals met dit land gebeurd stop met die chemtrails en stop met ons kaal te plukken en geef ons terug wat van ons is, iedereen kan het beter hebben als we er met z'n allen voor gaan en Nederland helemaal lam leggen!.

Als het aan mij ligt kies ik voor een totale revolutie, maar ik ben maar 1 persoon, wat wil jij? Wat wil jij voor je kinderen, voor je ouders voor wie dan ook?

Naar mijn idee heb ik dit stuk redelijk netjes gehouden, maar denk gewoon logisch na, dat is de boodschap die ik wil mee geven.


>>> Raymon Antello

zondag 19 februari 2017

V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

                                                                             (Deel 5 (slot) semi-geheim politiedebat)
Bewijzen                                                   
Rechters en raadsheren zijn geen criminelen zegt ook voormalig Hoofdofficier van Justitie, Chris van Dam (aankomend Tweede Kamerlid voor het CDA). 'En ik heb geen behoefte aan uw onomstotelijke bewijzen die aantonen dat dat wel zo is', zegt Van Dam en vlucht, op laffe wijze, snel weg! Verder lezen onder de video...Hetzelfde als, soms op een wat andere wijze, al die andere >>> laffe politici, (waaronder ministers), gecensureerde staatsjournalisten, andere (hoofd)officieren van justitie, rechtbank- en gerechtshof- presidenten en de procureur-generaal van de Hoge raad der Nederlanden >>> mr. Jos Silvis ook doen. 

Dichtgetimmerd
Alles is zorgvuldig dichtgetimmerd! Klagers worden zwaar bestraft. Het criminele, onmenselijke, gewetenloze Zwarte Toga Tuig van het laatste beslissende woord kan gewoon verder gaan met het massaal plegen van ingrijpende misdrijven tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking. De vele slachtoffers van de rechtelijke macht kunnen nergens terecht met de bewijzen die zij hebben. Vele bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat rechters, raadsheren én hun omvangrijke kliek die eraan meewerkt, criminelen zijn van de allerergste soort.

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
 KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE 
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


Video; Klik op de pijl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

zaterdag 18 februari 2017

Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat over burger-kruimelwerk-criminaliteit. (Deel 4)

Burgercriminaliteit
Ook professor. mr. Pieter van Vollenhoven spraken wij aan op de semi-geheime debatmiddag over de Nationale Politie. Een debat waar het uitsluitend ging over het bestrijden van burgercriminaliteit, ofwel het kruimelwerk vergeleken met de zware ingrijpende misdrijven die massaal door rechters en raadsheren op onschuldige goedwillende burgers wordt toegepast om deze >>> economie draaiende te houden. De camera werd door Van Vollenhoven omlaag gedrukt, maar bleef wel aan.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

vrijdag 17 februari 2017

Professor Ybo Buruma op semi-geheim debat over de Nationale Politie. (Deel 3)

Criminele rechters
Gelooft raadsheer, prof. mr. Ybo Buruma dat rechters en raadsheren criminelen zijn? Gemene misdadigers die door middel van gerechtelijke zwendel, ten voordele van hun >>> elite vrienden, massaal het leven van onze medemensen verwoesten en in veel gevallen de >>> dood indrijven? Of weet ook Burema dat allemaal al wel zoals wij vermoeden. Wil de raadsheer onomstotelijke bewijzen betreffende onze beweringen zien, of wil ook hij de situatie laten zoals die is? Verder lezen onder de video ...Nationale Politie

De bekende prof. dr. mr. Ybo Burema was de afgelopen zondag een van de sprekers op de door de Stichting Maatschappij en Veiligheid
 georganiseerde semi-geheime debatmiddag over de Nationale Politie in de 'De Balie' te Amsterdam. Tijdens het debat ging het uitsluitend over de bestrijding van burgercriminaliteit ofwel de kruimelcriminaliteit. Burema is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar rechtstaat, rechtsvorming en democratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nico van den Ham ving hem bij aankomst in 'De Balie' op en stelde ook deze professor een paar vragen over veel ellende, leed en verdriet veroorzakende, criminele rechters en raadsheren.


DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
 KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE 
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.Zie ook deel 1 in deze serie waar Ronald van Raak (SP) keihard staat te liegen:  

Zoe ook deel 2 in deze serie met de baas van de Nationale Politie; Erik Akerboom: >>> POLITIEBAAS AKERBOOM ARROGANT EN STIEKEM

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

donderdag 16 februari 2017

POLITIEBAAS AKERBOOM ARROGANT EN STIEKEM

Semi-geheim debat over Nationale Politie | Deel 2

Aangiftes
We hadden maar één vraag aan de baas van de Nationale Politie tijdens de semi-geheime debatmiddag over de Nationale Politie die afgelopen zondag plaatsvond. In ons vorige artikel een video met een liegende >>> SP'er, Ronald van Raak. Dit keer een video waar wij de landelijke politiebaas ... verder lezen onder de video ...  Erik Akerboom maar één vraag wilden stellen. 'Waarom belanden al die aangiftes tegen criminele rechters en raadsheren en hun kliek in de justitiële papier- versnipperaar mijnheer Akerboom?' We hebben het hier over aangiftes van slachtoffers van de rechtelijke macht. Mensen waarvan het leven, door middel van gerechtelijke zwendel door misdadige rechters en raadsheren, die dat doen ten voordele van hun >>> elite vrienden, volledig is verwoest.  

Prof. dr. mr. Ybo Buruma
Morgen een video waarin we daar ook over praten, maar dan met de heer Ybo Buruma. Prof.dr. mr. Buruma is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en tevens hoogleraar rechtstaat, rechtsvorming en democratie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Zie ook deel 1 in deze serie waar Ronald van Raak (SP) keihard staat te liegen:

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.

dinsdag 14 februari 2017

Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1

Kruimelmisdaad
De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) organiseerde afgelopen zondag een semi-geheime debatmiddag in de 'De Balie' te Amsterdam. Een lange middag met veel deftig gebral over burgermisdaad ofwel kruimelcriminaliteit. Dit vergeleken met de levensingrijpende misdrijven die dagelijks, massaal in alle gerechtsarrondissementen door criminele rechters en raadsheren, ten voordele van deze >>> elite-economie, op de eenvoudige burgerbevolking wordt toegepast. Verder lezen onder de video...


   
Filmopnamen
In de zaal mochten geen opnamen worden gemaakt. Dat gold blijkbaar alleen voor Nico van den Ham. Anderen, zoals o.a. de voormalige Amsterdamse politie- commissaris Bernhard Welten mochten wel filmen, althans Welten deed het en werd daarbij niet steeds besprongen en vermanend toegesproken door een hysterica van
De Balie Amsterdam. Dat was wel het lot van Nico van den Ham, die regelmatig door de nerveuze dame werd gecontroleerd. 'Nog een keer en ik gooi u eruit' zo beet de jonge vrouw Nico, die nog net geen klappen van de bitch kreeg, op het laatst toe. Eerlijke, ter zake doende vragen mochten ook niet worden gesteld of werden niet of nauwelijks beantwoord. Nooit eerder in zijn 64 jarig bestaan zag Nico iemand 'in het echt', die zich zo arrogant gedroeg als de ook aanwezige landelijke korpschef van politie, Erik Akerboom. Hierover later in de week, in een video, meer. 


Socialistische Partij 
Hulde aan de ook aanwezige SP'er, Ronald van Raak (video) die, net zoals zijn collega SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel dat al eens per e-mail aan ons deed, volmondig toegaf dat de SP weet hoe goedwillende burgers massaal door rechters en raadsheren voor misdaadgroepen zoals Jeugdzorg, vastgoedhandelaren, banken, notarissen, deurwaarders, wooncorporaties en ander crimineel graai-tuig volledig kapot worden gemaakt en de dood worden >>> ingedreven
De e-mail van Harry van Bommel is te zien in dit >>> artikel

Liegen
Wel heel erg jammer, dat Ronald van Raak schaamteloos voor de camera stond te liegen over 'zijn' nog niet zo lang geleden opgerichte 'Huis voor Klokkenluiders'. Uitsluitend mensen die in dienstverband werken zijn daar welkom. De rest van de bevolking kan barsten. Ronald van Raak bracht Nico aan het twijfelen met al zijn gelieg daarover en beweerde meerdere keren dat iedereen terecht kan bij het 'Huis'. Wij hebben dat 'vanmorgen nog eens geverifieerd via de website van het 'Huis voor Klokkenluiders' en we hebben hen ook nog eens opgebeld. De conclusie is, dat Ronald van Raak het volk belazerd en voorliegt daarover. Ook hebben we de SP opgebeld en gevraagd of Van Raak, vóór dat wij dit artikel publiceren (omstreeks 19.00 u.), ons daarover op wil bellen. Dat heeft hij niet gedaan. 

Pieter van Vollenhoven
Verder sprak Nico nog met de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven wilde eigenlijk niet spreken voor Nico zijn draaiende camera. Ook hebben we nog een interview met prof. dr. mr. Ybo Buruma. Buruma is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden van onze verkapte Schurkenstaat en hoogleraar Rechtstaat, rechtsvorming en democratie (???) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot slot ook nog een interview met Chris van Dam. Die was tot voor kort plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Den Haag en nu CDA kandidaat voor de Tweede Kamer. Al deze interviews/gesprekken in de delen 2, 3 en 4 die wij in de komende dagen zullen publiceren. 

Echter, we kunnen nu alvast verklappen dat uit alles wat tijdens het semi-geheime debat over de Nationale Politie in De Balie te Amsterdam op de afgelopen zondag naar voren kwam, maar ook uit onze interviews, duidelijk en opnieuw het onderstaande is gebleken:  

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
 KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE 
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.Vrije Meningsuiting, Discriminatie.