KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 22 maart 2018

Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit onwettige civiele vervolging, afkopen!

Strafbare feiten
Nico van den Ham, Klokkenluider, Melder van Misstanden én de enige Nederlandse journalist die de >>> juiste vragen stelt, heeft zich onder dwang schuldig moeten maken aan het plegen van >>> strafbare feiten. De komende tijd zullen wij hier regelmatig op terugkomen in onze artikelen. 

Ernstige misdrijven
Na meer dan 9 jaren onrechtmatige civiele vervolging, of beter, het toepassen van ernstige, levens-ontwrichtende misdrijven, waaronder regelrechte moordaanslagen, op Nico van den Ham door >>> overheidscriminelen, heeft Nico zich toch staande weten te houden. De website, NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, die hij al zesenhalf jaar runt, is nog steeds ín de lucht!'  

Strafvervolging
Nu krijgt Nico van den Ham ook te maken met strafvervolging. Strafvervolging die voortgevloeid is uit de onrechtmatige civiele vervolging. Gelukkig voor Nico kun je in onze verkapte Schurkestaat der Nederlanden strafvervolging >>> afkopen.
Nico gaat dan ook vanmiddag onderstaande brief bij het Openbaar Ministerie tegen ontvangstbewijs afleveren.


_________________________________________


Aan officier van justitie: mr. S. Sarantoudis


N.G. van den Ham                                                          Amsterdam 22 maart 2018
XXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX  
                                                                               
Betreft: Parketnummer 96-028859-18

Heer Sarantoudis,

Van u ontving ik een dagvaarding, gedateerd 15 februari 2018, met het bovenstaande parketnummer. Het gaat om 7 strafbare feiten die ik - noodgedwongen - heb moeten plegen.

Vanwege andere, buitenproportionele, levensontwrichtende civielrechtelijke vervolging die al jaren op mij ten onrechte wordt toegepast, heb ik geen tijd gehad om u te verzoeken de zaak te seponeren. De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd en daarom is het zeer onterecht dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd! 

Alhoewel ik het zonde vind van mijn weinige geld verzoek ik u, noodgedwongen, dus wegens dat tijdgebrek, nu dan maar om afkoping van verdere strafvervolging. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Vele voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor verwijs ik naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig  miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij uw Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar) mijnheer Sarantoudis. Dat is 1,09 procent van de winst dat het bedrijf door die fraude heeft gemaakt.

Bij de strafbare feiten die u mij ten laste legt, mijnheer mr. Sarantoudis, gaat het om een bedrag van, naar boven afgerond, €200,- (tweehonderd euro). 

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 procent van het bedrag van die €200,- (tweehonderd euro). Ik verwijs daarbij o.a. naar de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights.  

In afwachting van uw antwoord,

N.G. van den Ham
Journalist     

____________________________________________________


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

woensdag 21 maart 2018

Amsterdammers stemmen op de 'Stem van de Straat'

Gisteren hadden wij de laatste grote bijeenkomst in de verkiezingscampagne.
Wij deelden flyers uit op de Ten Kate markt in Amsterdam West en gingen met de marktbezoekers in gesprek. Partijlijder Steve Brown ging, onder het oog van de camera van de TV-zender, AT5, in debat met Iwan Leeuwin van het 'U-Buntu Connected front UFC '. Vanavond komen de kandidaten van de stem van de Straat bijeen om te wachten op de verkiezingsuitslag. Wat die uitslag ook wordt, ik heb als de laagst genoteerde kandidaat er
 een leuk stel vrienden aan over gehouden. Fijne Amsterdammers met goede bedoelingen voor de stad. Amsterdammers ga vandaag stemmen en stem op de 'Stem van de Straat. Power To The People! >>> Meer info.Schokkend >>> AT5 Gaat Noord Koreaans :”Steve Brown en Stem van de Straat                            mag niet in de Gemeenteraad”.Nico van den Ham 

zondag 18 maart 2018

Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht

Vacature
Het lukt de Nederlandse Vereniging voor de (corrupte) Rechtspraak (NVvR) maar niet om een nieuwe voorzitter te vinden. De vacature staat nu al meer dan een half jaar open! 'Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht', zo staat in de >>> vacaturetekst.

Rechter
De vorige voorzitter was mr. Rosa Jansen, die de nevenfunctie vanaf 01-09-2015 heeft vervuld. Per 1 september 2017 werd mr. Rosa, die ook >>> rechter is, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland (let op; niet voor slachtoffers van de criminele rechters). Sinds die dag heeft de beroepsvereniging en vakbond voor de leden van de rechterlijke macht geen voorzitter meer en zit nu min of meer met de handen in het haar. 

Schroom
'Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. Ongeveer 70% van hen is lid van de vakbond en beroepsvereniging NVvR. Rechters en officieren van justitie hebben elk een eigen rol en positie in de rechterlijke macht. Wat hen verbindt is de onafhankelijke rol die zij beiden vervullen als magistraat. Dat is geen privilege, maar een garantie voor inwoners van Nederland. Zo weet zij dat zij, ook bij conflicten met de overheid, terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter,' zo staat het, openlijk, dus zonder enige schroom, vermeld op de website van de NVvR.  

Aangiften
Er wordt, vooral de laatste tijd meer en meer aangifte gedaan tegen rechters die in gerechtelijke procedures hun justitiële, corrupte reet, op misdadige wijze schaamteloos afvegen met bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen. Het gaat dan om bepalingen die op dat moment niet zo goed van pas komen tijdens het bevoordelen van partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de ene persoon door de rechter belangrijker wordt geacht dan de andere.

Weggelaten
Vaak wordt alles, maar dan ook alles, wat tijdens een gerechtelijke procedure, dus ook ter rechtszitting, naar voren is gebracht door die kleinere of onbelangrijker geachte partij en wat in haar voordeel is, weggelaten uit het proces-verbaal van zo'n rechtszitting. Datzelfde geldt voor beschikkingen en vonnissen waarin vaak niets meer terug te vinden is van het naar voren gebrachte door de kleine of onbelangrijk geachte partij, maar wat niet zo van pas komt om die grotere of belangrijk geachte partij te bevoordelen! Wat we niet in de processen-verbalen en de vonnissen vermelden, bestaat niet, moet het motto van de criminele klassenrechters zijn. 

Schaamte
Het gerechtelijke gesjoemel zoals hierboven summier omschreven, is slechts een fractie van de justitiële zwendel die werkelijk plaats vindt in de Nederlandse gerechtsgebouwen. Er is meer, veel meer. Te veel om in dit artikel allemaal op te schrijven.

Schaamtegevoel
Rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en ander gerechtelijk tuig 
weten van het bovenstaande en dat zou dan ook wel eens de reden kunnen zijn dat 
de vacature al zo lang open staat. Heel misschien zit er dan toch nog een beetje schaamtegevoel in de donder van het abjecte, gerechtelijke soort en is dat mogelijk 
de oorzaak waarom zich er al meer dan een half jaar nog niemand heeft aangemeld 
voor de vacature. De NVvR heeft het over een boegbeeld op haar website, maar wie 
wil nou het boegbeeld zijn van een veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie? 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Vrije meningsuiting.  

vrijdag 16 maart 2018

Ook bij Zembla nepnieuws en pure volksmisleiding

'Journalistiek onderzoeksprogramma', Zembla, liegt het, toch al zo gehersenspoelde, Nederlandse volk voor over veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele rechters. Wij stuurden hierover eerst een open >>> e-mail naar de gecensureerde perskaartjournalisten van Zembla en vroegen hen ons hierover te bellen. Wij kregen, tot onze grote verbazing, een reactie. Weliswaar was het een nietszeggende reactie, te zien in het begin én verderop in de video, maar toch! 
Zembla wordt door slachtoffers van criminele (veel onomstotelijk bewijs daarvan) rechters hierover al jaren aangeschreven, maar reageert nooit of in een enkel geval met een nietszeggend, afwijzend antwoord! Start de video... 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

dinsdag 13 maart 2018

Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos. Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

Rob  Scholte en zijn vrouw Lijsje
Museum
Den Helder – De beroemde kunstenaar, Rob Scholte moet met zijn gezin én zijn museum, in naam van ('onze fijne') Koning, Willem Alexander, het voormalig postkantoor in Den Helder binnen een maand verlaten. Dat heeft het corrupte gerechtshof te Amsterdam

vandaag >>> beslist.


Gemeente

Er is geen beroepsmogelijkheid meer voor Scholte. 'Het enige dat me nu nog kan redden is de politiek. Ik hoop dat er een meerderheid in de raad is die het museum wil behouden en de gemeente het vonnis dus niet ten uitvoer zal brengen', verklaarde de altijd positief ingestelde kunstenaar. 'Op de dag dat we er uit moeten, zal het museum nog steeds draaien,' zegt een optimistische Scholte. Wij (redactie) geven daarop geen reactie. 'Het gaat immers goed, steeds meer mensen worden wakker', zo wordt ons dagelijks ingeprent, dus houden we voorlopig maar onze mond! 


Dwangsom
Het Gerechtshof heeft tevens bepaald dat als Scholte het pand niet verlaat, er een dwangsom van 500 euro per dag kan worden opgelegd, tot maximaal 10.000 euro. 

De kosten van de rechtszaak zijn voor rekening van Scholte.

>>> Gemeentebestuur Den Helder dom, lomp en harteloos!

>>> Wordt de wereldberoemde kunstenaar Rob Scholte en zijn mooie gezin              morgen ook dakloos gemaakt ?

Nico van den Ham i.s.m.redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Oplichting, Deurwaarders, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen 
eigen bevolking.

zaterdag 10 maart 2018

Theo Hiddema achtervolgt Nico van den Ham

Het lijkt erop dat Theo Hiddema, (Tweede Kamerlid; Forum voor Democratie) Nico van den Ham achtervolgt. Nico duwt lijfwacht Hiddema van zich af. 
Start de video ...Nico van den Ham filmde vandaag een flyer-actie van de
politieke partij; 'Stem van de Straat'